Agenda

25 กันยายน 2557
สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Shared Value Opportunities in Thailand”

2014.12.15

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ปาจารีย์ คุณชัยมัง หุ้นส่วน บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานสัมมนา “Shared Value Opportunities in Thailand”

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ภายในงานมีการเสวนาในมุมมองและประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจด ทะเบียนชั้นนำต่างๆ อาทิ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พฤกษา, วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม และ ณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Shared Value Opportunity Identification (SVOI) เพื่อพัฒนาความริเริ่มตามแนวคิด Creating Shared Value (CSV) ของกูรูด้านกลยุทธ์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานมาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร และสังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และ ปาจารีย์  คุณชัยมังหุ้นส่วน บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานราว 300 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

 

 

Step To Sustainable Stock Exchange
บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลัก-ทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระบบ capitalism ส่งเสริมการสร้างความมั่งคั่งให้กับหลายๆ ส่วนในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์เติบโต ควบคู่ไปพร้อมความเติบโตของกิจการมากหลายที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาด โดยภาพรวมก็เป็นบทพิสูจน์ของการสร้าง wealth ให้กับเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด แต่คำถามคือในด้านสังคมแล้วดีขึ้นตามความ มั่งคั่งของเศรษฐกิจหรือไม่? อันนี้ยังเป็นคำถามที่ต้องมาหาคำตอบ แต่อย่างไรก็ดีมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ระบบ capitalism ได้ออกผลผลิตหนึ่งออกมาที่เรียกว่า CSR โดยวันนี้กำลังจะก้าวไปสู่เรื่อง CSV แนวคิดเรื่องนี้คือ ไม่ว่ากิจการไหนก็ตาม ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับชุมชน หรือสังคมซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ลูกจ้าง คนทำงาน เมื่อโจทย์ของวันนี้ที่เราต้องคิดทุกอย่างรอบด้าน ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง integrated องค์ประกอบทั้งหมดเข้ามาสู่แผนการทำธุรกิจของแต่ละองค์กร

สำหรับตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคมที่จะถึงทางตลาดจะไปทำการลงนามการเป็น Sustainable Stock Exchange หนึ่งใน 14 Sustainable Stock Exchange ของทั่วโลก ซึ่งเป็นการ commit กับ UN ว่า ต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราจะคำนึงถึงทุกส่วนของการทำธุรกิจไม่ว่าจะ social, ESP, staff, stakeholder และนั่นกำลังได้รับการบรรจุเข้าสู่การทำแผนในอนาคตที่กำลังจะมาถึง”

 

ยกระดับสู่ CSV
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
“ทุกวันนี้ การทำ CSV หรือ Creating Shared Value ได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วในหลากหลายองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งหลายแห่งก็สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจหรือวิสัยทัศน์ของบริษัท รวมไปถึงตรงตามนิยามที่ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ ผู้นำเสนอแนวคิดนี้ได้บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมา ดังนั้น ประเด็นที่ควรพูดถึงตอนนี้คงไม่ใช่ว่า แต่ละธุรกิจจะสามารถนำแนวคิด CSV ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร แต่คงเป็นไปในทางกลับกันว่าแนวคิด CSV ของต่างประเทศจะเข้ามายึดพื้นที่เพื่ออธิบายสิ่งที่ธุรกิจไทยได้ทำนี้ว่าสอด คล้องกับแนวคิดต้นตำรับอย่างไร

“เพราะต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าการทำ CSV เป็นการขยาย Scale ของผลที่เกิดขึ้นจาก CSR ที่ธุรกิจนั้นสามารถบริหารจัดการผลกระทบของการทำธุรกิจที่เกิดกับสังคมในทาง ใดทางหนึ่งได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว ต่อจากนั้น จึงต้องส่งมอบผลทางบวกต่อสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณค่าทางธุรกิจต่อไปในรูปแบบของการทำ CSV ด้วยการจับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม หรือ Address Social Issue ก่อน แล้วค่อยมาคิดว่าจะนำความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของแต่ละบริษัทไปแก้ไขหรือ บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นในวิถีทางไหนบ้าง ซึ่งเดิมแนวคิดนี้ พอร์เตอร์เคยนิยามไว้ว่าเป็น Strategic CSR และได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวทางการทำ CSV เหมือนเช่นทุกวันนี้ ดังนั้น CSV จึงยืนอยู่บน Platform เดียวกับ CSR แต่ CSV เป็น CSR In Process นั่นเอง

“ที่ผ่านมา มีหลายกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่นำแนวคิด CSV ไปขยายผลเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ บางองค์กรมีศักยภาพถึงขนาดมีแนวคิด CSV อยู่ใน DNA ขององค์กรนั้นไปเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ CSV จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายองค์กรต้องให้ความสนใจและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อไปอธิบายให้ได้ว่าจะวางแผนงานด้านการทำ CSV อย่างไร รวมถึงสิ่งที่องค์กรทำอยู่มันสอดคล้องกับแนวคิดของ CSV อย่างไรด้วย”

 

CSV กับทฤษฏี กระเพาะปลา
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พฤษภา เรียลเอสเตท
เมื่อฟังว่า CSV คืออะไร ทำให้นึกถึงทฤษฎี “กระเพาะปลา” ที่ได้รับการสั่งสอนจากคุณพ่อเมื่อยังเด็กสมัยที่คุณพ่อยังขายกระเพาะปลา โดยคุณพ่อให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน แม้ต้นทุนจะสูง แต่กลับใส่ใจที่จะเลือกของดีให้กับลูกค้า และตั้งราคาที่เหมาะสมและรับได้ของผู้ซื้อ จนวันนี้ การทำธุรกิจของพฤกษาฯ ก็ยึดหลักการเดียวกับแนวคิดการขายกระเพาะปลาของคุณพ่อ ที่เน้นการเลือกเฟ้นวัสดุ และสิ่งประกอบการก่อสร้างที่ให้ลูกค้าได้ความพอใจสูงที่สุด ด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยหวังว่าลูกค้าพอใจและนั่นคือการนำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ คิดว่านั่นก็คือการคำนึงถึงคุณค่าร่วมในแบบที่วันนี้เรียกว่า CSV ที่ธุรกิจต้องการสร้างความเติบโตไปพร้อมกับการใส่ใจลูกค้าให้ได้รับสิ่งที่ ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการของเรา

 

Business model 3.0 = CSV
วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม
หากจะเปรียบถึงรูปแบบการทำธุรกิจหรือ business model ที่ผ่านมาผมเปรียบไว้เป็น 3 ยุคตั้งแต่ยุค business model 1.0 ที่เราถูกสอนและฝึกให้ทำอะไรใช้ “สมอง” ภายใต้แนวคิด optimization เพื่อเป้าหมายคือการทำกำไรสูงสุด ซึ่งต่อมายุค 10-15 ปีมานี้เราเข้าสู่ยุค business model 2.0 ที่เราเริ่มใช้ “หัวใจ” ทำงาน เพิ่มไปจากเพียงสมอง โดยเราเริ่มแคร์และสนใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า CSR–In-Process และวันนี้ เรากำลังพูดถึง business model 3.0 ซึ่งเป็นยุคของ CSV ที่เราต้องใช้ “จิตวิญญาณ” เพิ่มไปจากหัวใจและสมอง ซึ่งเมื่อรวบทุกสิ่งเข้าด้วยกันแล้ว เราจะสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมอันจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนไปได้ และในวันนี้ ผมอยากเชิญชวนทุกๆ ท่านมาร่วมกันทำ CSV ร่วมกันคือ CSV เพื่อแก้ปัญหาของบ้านเราในเรื่อง “ทุจริต คอร์รัปชั่น” อยากเชิญทุกคนร่วมทำ CSV เพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย โดยการร่วมไม่สนับสนุนเช่น สื่อไหน รายการใด แม้จะมีเรทติ้งสูงเพียงไหน ถ้ามีพฤติกรรมส่อออกมาถึงการคอร์รัปชั่นก็ขอให้เลิกสนับสนุน เพื่อขจัดให้การคอร์รัปชั่นหมดไปให้ได้จากสังคม

 

CSV = Longterm benefits
ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
“คำว่า CSV เป็นคำใหม่ที่เริ่มเข้ามา เมื่อฟังนิยามและความหมายของแนวคิดแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใดสำหรับธนาคาร เมื่อหันมามองสิ่งที่ ธนาคารกสิกร ยึดถือทำมาโดยตลอดมา ถือเป็นหลักบอกต่อและบอกกล่าวกันจากผู้บริหารสูงสุดลงมาคือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวขององค์กรและส่วนรวม เพราะโดยตัวธนาคารกสิกรเองแล้ว มีบทบาทสำคัญนอกจากให้บริการทางการเงิน ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการให้บริการทางการเงินที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด แล้ว ธนาคารยังมีส่วนสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะธนาคารอยู่ในกลไกเศรษฐกิจของประเทศ เป็นธนาคารใหญ่อันดับสองของประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ งานของเราจึงต้องคำนึงและเล็งผลประโยชน์ในระยะยาวของทั้งองค์กร สังคม ชุมชนและประเทศ และถือเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งแนวคิดและแนวปฏิบัตินี้เป็นภาพรวมในเชิงปรัชญาขององค์กร และส่งผลต่อการคิดผลิตภัณฑ์ การบริการ ตลอดจนโครงการใดๆ ของธนาคารจะต้องสอดคล้องกับแนวทางหลักของธนาคาร
เสมอมา และหัวใจสำคัญที่ CSV จะบรรลุผลสำเร็จได้ก็จะต้องเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารระดับ สูงขององค์กรที่ เห็นและเชื่อ ออกเป็นนโยบาย top down policy และผลักดันให้ความเชื่อเกิดจนผลสำเร็จในสายปฏิบัติการจนเกิดเป็น bottom-up และนั่นคือสิ่งที่ CSV จะเป็นผลสำเร็จ”


ที่มา : mbamagazine.net